taphocsinhgiare
taphocsinhgiare
taphocsinhgiare
taphocsinhgiare
taphocsinhgiare
taphocsinhgiare
taphocsinhgiare
taphocsinhgiare
taphocsinhgiare
taphocsinhgiare
taphocsinhgiare


Băng keo carton 6P 80Y
  • Băng keo carton 6P 80Y

  • Giá: 14.329 VND

  • Mã sản phẩm: Băng keo carton 6P
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Tình trạng: Liên Hệ
  • Đơn vị:
  • MUA HÀNG
Sản phẩm cùng loại


Băng keo 2 mặt 1.2P 9Y
Mã số:Băng keo 2 mặt 1.2P 9Y
Băng keo 2 mặt 1.5P 9Y
Mã số:Băng keo 2 mặt 1.5P 9Y
Băng keo 2 mặt 2.4P 9Y
Mã số:Băng keo 2 mặt 2.4P 9Y
Băng keo 2 mặt 4.8P 9Y
Mã số:Băng keo 2 mặt 4.8P 9Y
Băng keo trong 1.2P 50Y
Mã số:Băng keo trong 1.2P 50Y
Băng keo trong 2.4P 50Y
Mã số:Băng keo trong 2.4P 50Y
Băng keo trong 2.4P 70Y
Mã số:Băng keo trong 2.4P 70Y
Băng keo trong 4.8P 80Y
Mã số:Băng keo trong 4.8P 80Y